CHI PHÍ THỰC TẾ THỦ TỤC DU HỌC NHẬT BẢN

CHI PHÍ THỰC TẾ THỦ TỤC DU HỌC NHẬT BẢN
CHI PHÍ THỰC TẾ THỦ TỤC DU HỌC NHẬT BẢN
STT Các khoản tiền nộp Số tiền Ghi chú
1 Chứng minh tài chính 5,000,000  
2 Phí đảm bảo Nat-test, TOP-J 5,000,000  
3 Lệ phí thi Nat-test 640,000  
4 Lệ phí thi TOP-J 550,000  
5 Phí chứng thực bằng cấp 835,000  
6 Phí gửi hồ sơ sang Nhật (EMS) 500,000  
7 Tiền sách giáo trình Nhật ngữ 220,000  
8 Tiền học 1,000,000/tháng x 03 tháng 3,000,000  
9 Tiền ở Kí túc xá 700,000/tháng x 03 tháng 2,100,000  
10 Tiền đồng phục 330,000  
11 Phí vật dụng sinh hoạt 200,000  
12 Tiền xe đi thi Natest, top J 200,000  
Tổng 18,575,000