VHC đồng hành cùng Robocon trường ĐH Sao Đỏ - Hải Dương

VHC đồng hành cùng Robocon trường ĐH Sao Đỏ - Hải Dương
VHC đồng hành cùng Robocon trường ĐH Sao Đỏ - Hải Dương. Hãy chắp cánh những ước mơ! chúc các bạn đạt nhiều giải cao!
VHC đồng hành cùng Robocon trường ĐH Sao Đỏ - Hải Dương. Hãy chắp cánh những ước mơ!
chúc các bạn đạt nhiều giải cao!