TÀI LIỆU HỖ TRỢ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT N2

TÀI LIỆU HỖ TRỢ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT N2
TÀI LIỆU HỖ TRỢ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT - N2
Bộ tài liệu bao gồm hai định dạng âm thanh và văn bản, các bạn tải về và giải nén:


TÀI LIỆU NGHE MINANONIHONGO - N2:
https://drive.google.com/open?id=0BxC_S-8VMhojRng2cGoxUnlFems

BỘ GIÁO TRÌNH MINANONIHONGO - N2:
https://drive.google.com/open?id=0BxC_S-8VMhojNFdZRUcwS1NOQWM